Daftar Alumni

Tolong dibuatkan form google yang berisi tentang data alumi..

Wajib diisi:

  1. Nama Lengkap
  2. Tahun Masuk
  3. Nomer tlp.
  4. Alamat

Tidak wajib diisi

  1. Email
  2. Pekerjaan